Odborná mobilita v Poľsku

Dvaja učitelia odborných strojárskych predmetov Ing. Pavol Kotes a Ing. Milan Taraba sa zúčastnili mobility u nášho poľského partnera Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Mobilita bola zameraná na odborné hospitácie (Job Shadowing) v strojárskych a elektrotechnických predmetoch. Kolegovia sa stretli s tradičnou ústretovosťou a pohostinnosťou u nášho dlhodobého partnera. Zúčastnili sa vyučovacích hodín na teoretickom i praktickom vyučovaní priamo u regionálnych zamestnávateľov.

Diskutovali s poľskými kolegami o odbornej stránke vyučovania ako aj o moderných formách a metódach vyučovania, hodnotení žiakov či celoživotnom vzdelávaní učiteľov.

Už o 3 týždne pocestujú do Poľska na dva týždne žiaci Strednej odbornej školy zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.