Jazykové olympiády

V novembri a decembri sa naši žiaci zapojili do olympiády v cudzích jazykoch. Predviedli veľmi dobré vedomosti a najlepší z nich postúpili do okresného kola.

Výsledky:

Nemecký jazyk (kategória 2A):

 1. Sára Ostrolúcka
 2. Mária Ďuricová
 3. Karolína Šufliarska

Anglický jazyk (kategória 2A):

 1. Kristián Marko
 2. Viktória Malčeková a Daniela Bariaková
 3. Nina Hukelová

Anglický jazyk (kategória 2B):

 1. Viktória Tóthová
 2. Dominik Gonda

Anglický jazyk (kategória 2D):

 1. Adam Hriň
 2. Jakub Mašlej
 3. Andrej Trnavský

Slovenský jazyk (kategória 2A):

 1. Katarína Kajanová
 2. Mária Ďuricová
 3. Tamara Hlivová

Slovenský jazyk (kategória 2B):

 1. Dominik Gonda
 2. Katarína Chlebničanová
 3. Viktória Tóthová