Tretiaci a prváci z Obchodnej akadémie prezentovali svoj víťazný projekt vo Zvolene

Žiak 3. ročníka Obchodnej akadémie Dominik Gonda prezentoval svoj projekt, s ktorým v júni získal špeciálnu cenu v súťaži Veľvyslanectvo mladých. Aj so spolužiačkami uspel s projektom zameraným na formálne a na Mestskom úrade vo Zvolene dome v Banskej Bystrici.

Okrem Dominika sa prezentácie zúčastnili aj žiačky I.OA Mária Ďuricová, Sára Ostrolúcka a Karolína Šufliarska, ktoré predstavili svoj rozpracovaný projekt zameraný na upcykláciu – teda hľadania možností ako prerobiť neužitočnú vec na užitočnú.

Prezentácia sa uskutočnila na pozvanie generálnej riaditeľky Star Production Márie Rehákovej, ktorá ocenila výkon našich žiakov vo finále súťaže. Vyzdvihla tak myšlienku projektu zameraného tradície ako aj skvelú prezentáciu v anglickom jazyku. Úlohou našich žiakov bolo motivovať nových potenciálnych účastníkov tejto súťaže a pomôcť im, ako pripraviť kvalitný projekt.