Akcie pre budúcich vysokoškolákov

Žiaci Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy nájdu široké uplatnenie v praxi. Okrem vstupu na trh práce však majú tiež možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Nemusí ísť vždy len o školy ekonomického či technického zamerania. Medzi našimi absolventmi máme úspešných právnikov, učiteľov či záchranárov.

Aj tohtoroční maturanti budú mať možnosť ukázať svoje vedomosti na akademickej pôde. Uľahčiť by im to mali aj dve úspešné akcie z uplynulého týždňa.

Zástupcovia Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Detva prišli vyhodnotiť testy profesijnej orientácie, ktoré absolvovali štvrtáci ašpirujúci na ďalšie štúdium. Testy im pomôžu so správnym výberom vysokej školy zodpovedajúcej ich vedomostiam, schopnostiam a záujmom.

Žiaci oboch organizačných zložiek sa tiež zúčastnili veľtrhu vysokých škôl Gaudeamus v Nitre, kde sa mohli oboznámiť s ponukou študijných programov viacerých univerzít na Slovensku i v Čechách.