Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Plzni

Šesť žiakov tretieho a štvrtého absolvovalo v polovici septembra dvojtýždňovú odbornú prax v českom meste Plzeň. V pondelok sa stretli s vedením Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni a následne sa zoznámili so svojimi pracoviskami. Zoznámili sa s prostredím, kolegami aj prácou, ktorá ich čakala, a ktorú pre nich pripravili na 2 týždne. Práca zahŕňala administratívu, komunikáciu, marketing a prácu s ľuďmi. Získali veľa nových zručností a skúsenost, ktoré využijú v ďalšom štúdiu. Okrem praxe každý deň navštevovali rôzne kultúrne a historické pamiatky ako napr. pivovar Pilsner Urquell, colnícke múzeum, cirkevné múzeum, ZOO, Muzeum loutek, vystúpili na vežu katedrály sv. Bartolomeja. Za zábavou sa vydali na bowling, do kina či 3D planetária. Cez víkend sa zúčastnili celodenných výletov do Prahy a Mariánskych Lázní. V Prahe sa dokonca stretli s praktikantami, ktorí práva boli na stáži v Těmošnici.

Na záver našej odbornej praxe obdržali certifikát a Europass mobilita.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.