Predvýjazdové stretnutie účastníkov mobilít v programe Erasmus+ v Prahe

Od 19. do 22. marca absolvovali v Prahe dve naše tretiačky Lilly a Karolínka spolu s Mgr. Oľgou Feješovou úvodné stretnutie účastníkov programu Erasmus+ mobilít. Po ich príchode a ubytovaní ich čakalo prvé stretnutie s ďalšími účastníkmi a koordinátormi z českej organizácie, ktorá koordinuje program Erasmus+ v Českej republike. Toto stretnutie, pomenované Česko-Slovenský večer, obsahovalo kvíz o Česku a Slovensku a ich významných osobnostiach. Po kvíze nasledovala spoločenská hra BINGO a Česko-Slovenský veľtrh, kde každá škola prezentovala typické produkty svojho regiónu. Náš tím sa pochválil štrúdľou a domácimi pagáčmi ako aj ďalšími chutnými slovenskými sladkosťami. .

Druhý deň bol zameraný na pracovné aktivity, vrátane workshopov a stretnutí s bývalými účastníkmi mobilít, ktoré mali študentov pripraviť na ich nadchádzajúcu dlhodobú stáž v zahraničí. Večer sa konala večera na lodi plaviacej sa po rieke Vltava. Večerná Praha ponúkala nádherné pohľady.

Workshopy boli okrem vzdelávacích aktivít aj príležitosťou pre študentov hrať rôzne hry na lepšie spoznávanie ostatných účastníkov, ako aj seba samých. Jednou z takýchto aktivít bola outdoorová hra, pri ktorej skupina piatich študentov musela na základe nápovedí od koordinátorov spolupracovať, aby našla určité miesto v Prahe. Umožnilo im to prebádať a spoznať veľkú časť hlavného mesta. Po tejto hre boli študenti odmenení večerou v centre mesta.

Týždeň bol zakončený prednáškami a hodnotením prínosu celého podujatia pre študentov a koordinátorov. V skupinách, ale aj naprieč skupín vznikla dobrá a plodná kooperácia. Účastníci si vymenili  kontakty pre budúcu spoluprácu, v niektorých prípadoch vznikli aj priateľstvá a návrhy na spoločné projekty.