Záverečná konferencia programu Show your talent

V stredu 20. marca sa uskutočnila záverečná konferencia programu Show your talent.

Autorom projektu Show your talent je OZ TEAM. Tento program umožňuje absolventom predchádzajúcich ročníkov programu pomáhať realizovať projekt pre svojich rovesníkov, čím získajú nové líderské, manažérske a lektorské zručnosti.

Program bol určený pre žiakov 3. ročníka. Po prihlásení sa do programu sa uskutočnili osobné pohovory s vybranými žiakmi. Prijatí žiaci dostali všetky potrebné informácie a následne sa zúčastnili na úvodnom Summer campe.

Program Show your talent Academy je výnimočný nielen obsahom, ale aj časom, počas ktorého sa organizátori žiakom venovali. Na to, aby rozvíjali svoje špecifické talenty a vytvorili, zdokonalili, či dotiahli do konca svoj projekt, absolvovali Summer camp, 3 workshopy, 3 online semináre a tiež niekoľko mentoringov. Na záver programu si overili svoje prezentačné zručnosti na záverečnej konferencii, kde odprezentovali svoj tímový projekt na pódiu pred mnohými divákmi.

 

 

 

 

 

 

 

Aký projekt žiačky zrealizovali?

Hmyzí domček

Tím KINABANUAG sa rozhodli pre realizáciu hmyzieho domčeka. Zamerali sa na ochranu biodiverzity a podporu rovnováhy ekosystémov. Záleží im na tom, aby sa zmiernil pokles populácie niektorých ohrozených hmyzích druhov. Snažili sa zachrániť rôzne hmyzie druhy a tým podporiť ochranu životného prostredia. Okrem toho dúfajú, že ich projekt bude mať pozitívny dopad aj na postoje mladých ľudí v Detve a motivujú ich k ochrane prírody. Vytvorili tiež IG profil, kde zaznamenali ich cestu týmto projektom. Stačí si naskenovať QR kód, ktorý bol umiestnený na hmyzom domčeku.