Prezentácia projektu Svetovej banky

Zástupcovia školy sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: príspevok CURRI. Konferencia sa konala za účasti zástupcov Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zúčastnili sa jej tiež predstavitelia Svetovej banky, firiem a zriaďovateľov škôl zapojených do projektu Catching-up regions Slovakia.

Hlavným cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky projektu, v rámci ktorého boli rekonštruované a modernizované stredné odborné školy v 3 samosprávnych krajoch. Jednou z nich bola aj naša škola. Získali sme grant vo výške 5,5 mil. €, vďaka ktorým sme kompletne zrekonštruovali dielne praktického vyučovania a zmodernizovali strojový park o pracoviská robotizácie, CNC, automatizácie či virtuálnej reality.