Zúčastnili sme sa medzinárodného veľtrhu v Prahe

Tím žiakov prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie Terézia Pálenkášová, Adam Marcinek a Tomáš Vanka reprezentovali školu, Slovensko a región Podpoľanie na 5. MUB-line veľtrhu cvičných firiem, ktorý organizovala Metropolitní univerzita Praha.
Na veľtrhu sme sa zúčastnili s cvičnou firmou Vagačov dvor. Mali vlastný stánok, na ktorom prezentovali predovšetkým regionálny produkt Podpoľania. Úspech mali nielen tradičné pochutiny, ale medzi návštevníkmi sa našli aj odvážlivci, ktorí si trúfli aj na žinčicu. Spomedzi 30 zúčastnených stánkov získali 4. miesto v súťaži Cena návštevníkov o najatraktívnejší stánok. Veľký úspech mal aj katalóg, ktorý získal 6. miesto zo 78 zapojených cvičných firiem. 
Bonusom bola účasť na nádherných vianočných trhoch v Prahe.
Účasť na veľtrhu bola veľmi dobrou skúsenosťou a výzvou pre spolužiakov, ktorí by sa podujatia mohli zúčastniť aj v ďalších kategóriách.