Realizovali sme projekt vo výzve SK-NIC

Spojená škola v Detve uspela vo výzve SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC. S projektom Zelené IKT sme získali finančnú podporu 8150 €, ktoré sme využili na tvorbu zaujímavých výstupov.

Náš projekt je zameraný na prepájanie vzdelávania v oblasti IKT a udržateľného rozvoja. Chceme dať bežným spotrebiteľom, ale tiež miestnej samospráve nápady, ako čo najefektívnejšie využívať zdroje. Zároveň chceme poukázať, že uspokojovanie našich náročných potrieb sa môže diať aj bez nadmerného odpadu. Na získanie zážitku nepotrebujeme cestovať na opačný koniec sveta, ale stačí zábavnou a náučnou formou spoznávať vlastný región. Pri tvorbe výstupov sme využívali IKT a aplikácie, nakoľko mladí ľudia stále viac pôsobia vo svete internetu. Aplikácie sú navyše voľne dostupné všetkým, a tak naše výstupy nemusí využívať len miestna komunita, ale tiež potenciálni návštevníci. Hlavným zameraním projektu bolo vytvoriť materiály, ktoré bude možno využiť v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania ako aj v rámci voľnočasových aktivít.

Najväčším výstupom je aplikácia virtuálnej záhrady, ktorá je zameraná na využitie solárnej energie. Aplikácia umožňuje založenie vlastného skleníka na záhradné účely, výber vlastných rastlín, pestovanie plodín a hlavne možnosť zhodnotiť, či sa oplatí celoročné pestovanie alebo nákup v obchode.

Okrem tejto aplikácie sme pripravili tiež online múzeum Podpoľania, ako aj zábavné hry vo forma Actionbound či QR kódov. Ide o pátracie hry, ktoré sa odohrávajú v krajine či uliciach mesta, majú vo vzdelávaní veľký potenciál. Sú zábavné, teambuildingové a žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Vytvorili sme dva typy „Boundov“. Jeden sa venuje tradíciám, osobnostiam a pozoruhodnostiam regiónu, druhý udržateľnému rozvoju mesta a regiónu.

Všetky výstupy a informačné materiály získané počas realizácie projektu využijeme v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch. Budeme tiež pokračovať v spolupráci s externými odborníkmi a organizáciami zapojenými do projektu v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore SK – NIC.