Odborná stáž žiakov Obchodnej akadémie v Plzni

Šesť žiakov tretieho a štvrtého ročníka absolvovalo v polovici septembra dvojtýždňovú odbornú prax v českom meste Plzeň. V pondelok sa stretli s vedením Strednej odbornej školy obchodu, úžitkového umenia a dizajnu v Plzni a následne sa zoznámili so svojimi pracoviskami. Prax zahŕňala administratívu, komunikáciu, marketing či prácu s ľuďmi a bola realizovaná na pracoviskách, s ktorými úzko spolupracuje naša hostiteľská škola. Získali veľa nových zručností a skúseností, ktoré využijú v ďalšom štúdiu. Okrem praxe každý deň navštevovali rôzne kultúrne a historické pamiatky ako napr. pivovar Pilsner Urquell, pivovarnícke múzeum, synagógu, ZOO, Muzeum loutek. Vystúpili na vežu katedrály sv. Bartolomeja a vzhliadli tiež predstavenie v divadle. Zúčastnili sa tiež celodenných výletov do Prahy a Karlových Varov.

Na záver odbornej praxe obdržali certifikát a Europass mobilita.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Vyhodnotenie Plzeň 2023
Odborná prax Plzeň 2023
ITEP 2023
Karlovy Vary 2023
Múzeum loutek 2023
Pivovar a múzeum 2023
Plzeň 2023
Praha 2023
Techmánia 2023
ZOO Plzeň 2023