Odborná stáž v nemeckej Jene

Koncom septembra sa vybralo šesť žiakov z Obchodnej akadémie na dvojtýždňovú stáž do nemeckej Jeny. Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+, do ktorého sme zapojení od roku 2005. Práve v Jene naša medzinárodná spolupráca pred 18 rokmi začala a tohto roku tak dosiahla svoju „plnoletosť“.

V univerzitnom centru Durínska sme našli spoľahlivého partnera vo vzdelávacej organizácii Internationaler Bund Bildungszentrum Jena. Obsahom stáže bola odborná prax, počas ktorej mali možnosť precvičiť a zdokonaliť svoju nemčinu, zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v osobnej korešpondencii a marketingu. Po úspešnom ukončení obdržali všetci úspešní absolventi certifikáty ako aj Europassy-mobilita, ktorými budú môcť dokladovať účasť na mobilitnom projekte v zahraničí. Žiaci sa mohli oboznámiť s nemeckým školským vzdelávacím systémom počas návštev dvoch stredných škôl –  Karl-Volkmar-Stoy-Schule a Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz.

K programu patrili aj mnohé voľnočasové aktivity. Počas víkendov spoznali žiaci hlavné mesto Durínska Erfurt. Krásne jesenné dni prežili návštevou romantických zámkov v Dornburgu, či mesta Goetheho a Schillera – Weimaru a koncentračného tábora Buchenwald. Veľa možností ponúkla i samotná Jena – množstvo zaujímavých múzeí, Schillerov záhradný dom, výhľad z 28. poschodia Jentower, pamätník Jána Kollára v Lobede, akvapark GalaxSea, či skvelá laserovú show v najstaršom planetáriu na svete. Celkovo môžeme zhodnotiť tohtoročnú odbornú stáž v Jene pozitívne. Dlhoročné skúsenosti tak budeme môcť využiť pri ďalšej spolupráci.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Odborná prax Jena 2023
Vyhodnotenie Jena 2023
Jena 2023
Botanická záhrada 2023
Buchenwald 2023
Dornburgské zámky 2023
Erfurt 2023
Schiller Gartenhaus 2023
Imaginata 2023
Pamätný kameň Jána Kollára 2023
Planetárium a GalaxSea 2023
JenTower 2023
Weimar 2023