Odborná stáž strojárov v Třemošnici

Už od roku 2011 spolupracujeme pri organizovaní odbornej stáže so SOŠ a SOU technické Třemošnice. Tohto roku sa ho zúčastnilo 5 žiakov tretieho ročníka profesie mechanik nastavovač.

Cieľom stáže bolo zdokonaľovanie sa v odborných predmetoch a hlavne v odbornom výcviku, kde žiaci pracovali na sústruhoch, frézach i brúskach . V odbornej učebni sa zdokonaľovali v kresliacom programe Solid Works a programovaní jednoduchých súčiastok.
Navštívili strojárske podniky DAKO Třemošnice a KOVOLIS Hedvikov.
Počas pobytu navštívili mestá Pardubice i Praha, kde sa stretli s praktikantkami, ktoré absolvovali stáž v Plzni. Navštívili štátny zámok Žleby, hrad Lichnice i priehradu Seč. K voľnočasovým aktivitám patrili aj bowling či akvapark v Pardubiciach.

Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom štúdiu. 

« z 2 »