Odborná stáž na Malte

Šesť žiakov druhého až štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnilo trojtýždňovej odbornej stáže na Malte v spolupráci s prijímajúcou organizáciou Easy Job Bridge.
Odborná stáž na malom, ale krásnom ostrove v Stredozemnom mori prebehla k spokojnosti všetkých strán a žiaci si odniesli mnoho zážitkov, skúseností a nových zručností. Pracovali v rôznych firmách a organizáciách po celom ostrove. Všetci žiaci mali na pracoviskách pridelených zodpovedných pracovníkov – mentorov, ktorí boli s ich prácou mimoriadne spokojní a poďakovali im za dobre odvedenú prácu.
Pobyt samozrejme nebol len o práci, ale tiež o spoznávaní miestnej kultúry, prírody, ľudí a tradícií. Trajektom sa preplavili na menší susedný ostrov Gozo a spoznávali ostrov. Videli svätyňu Ta ´Pinu, trosky Azúrového okna, vnútrozemské more a hlavné mesto Victoria ležiace na úpätí starodávnej pevnosti Cittadella.
Jeden deň strávili v hlavnom meste La Valletta, kde si pozreli pamiatky zapísané v dedičstve UNESCO. Medzi najkrajšie miesta patrila katedrála sv. Jána zo 16. storočia, Veľmajstrov palác so zbrojnicou a múzeom ako aj pevnosť st. Elmo, ktorá mala chrániť vstup do Veľkého prístavu.
K ďalším zaujímavým bodom programu patrila starovekej obce Mdina, niekdajšieho hlavného mesta Malty a jej historických pamiatok. Stredomorské prostredie si užili v národnom aj morskom akváriu.
Pozreli si tiež zaujímavú dedinku Popeye. Táto malá pestrofarebná dedinka bola účelovo vytvorená ako filmová scéna na produkciu muzikálu Popeye z roku 1980. Dedinka je skvelým miestom, kde (nielen) deti spoznávajú svet známych kreslených postavičiek.
V závere pobytu navštívili tiež rybársku dedinu Marsaxlokk či San Anton Gardens. Samozrejme neobišli ani miestne pláže.
Na záverečnom hodnotení obdržali certifikáty a Europassy – mobilita, ktoré im spolu so všetkými nadobudnutými skúsenosťami určite pomôžu pri ďalšom.
Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

Odborná prax Malta 2023
Gozo a Comino 2023
Marsaxlokk 2023
Mdina 2023
Národné akvárium a delfinárium 2023
Pláže 2023
Popeye 2023
San Anton garden 2023