Vzdelávanie o vyučovaní založenom na hrách

Dňa 21.08.2023 až 25.08.2023 sa dvaja naši pedagógovia zúčastnili v rámci Erasmus+ vzdelávania v oblasti využívania hier vo vyučovaní. Vzdelávanie prebiehalo v Prahe v priestoroch učební  ČVUT.  V medzinárodnej skupine Španielov, Poliakov, Portugalcov a Maďarov sme komunikovali v angličtine o vytváraní učebných materiálov tak, aby sme využili stratégie hier, pri ktorých sú  hráči závislí na danej hre. Lektorka nám pripravila ukážky lekcií, na ktorých sme si overovali, ako funguje dobre spracovaný výučbový materiál. Na záver kurzu sme si vytvárali v skupine svoj vlastný materiál, ktorý sme odprezentovali pred ostatnými. Naučili sme sa používať niekoľko mobilných aplikácií ako je napríklad GOOSECHASE, EDPUZZLE a iné.  

Súčasťou kurzu bola aj prehliadka historického centra Prahy.  

Vedomosti budeme vedieť použiť ako v teoretickom tak aj v praktickom vyučovaní.