Vyhodnotenie školského roka 2022/2023

Školský rok 2022/2023 sa pre väčšinu skončil a my sa s ním rozlúčili rozdaním vysvedčení, ktoré zhodnotili polročné úsilie žiakov. Koniec školského roka nám umožnil aj trochu bilancovať.

Už koncom mája úspešní žiaci IV.OA a IV.A ukončili svoje štúdium maturitnou skúškou. Úspešným maturantom prajem veľa šťastia v osobnom živote.

Je potešujúce, že i tento rok sa žiaci oboch škôl zapojili do rôznych súťaží v oblasti kultúry, športu, projektov a iných aktivít na rôznych úrovniach. Od školských akcií cez mestské, krajské, regionálne, celoslovenské i medzinárodné.

Spomenieme niektoré z nich:

 • miesto v SR v súťaží „Veľvyslanectvo mladých“
 • miesto na Slovensku v súťaži o najlepší podnikateľský zámer
 • Postup do celoslovenského finále súťaží ŠIOV . Zenit v strojárstve, Spracovanie informácií na PC a Enersol-SK
 • miesto v regionálnom kole Mladý Európan
 • Účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Prahe
 • Umiestnenia v najlepšej trojici na študentských vedeckých aktivitách TU vo Zvolene a UMB Banská Bystrica
 • Postup do celoslovenského finále olympiády v účtovníctve
 • Úspechy v športových súťažiach
 • Súťaž v spracovaní informácií na počítači
 • Olympiády zo SJL, AJ, NJ, ekonomická, finančná olympiáda
 • ZENIT v elektrotechnike

Aj tento školský rok sme v rámci projektov boli v Nemecku, Česku, na Malte, v Chorvátsku. Navštívili sme Štrasburg i Brusel. Privítali sme viacerých europoslancov, expertov z praxe. Hosťovali sme celý školský rok Lilly z Ameriky.

Nezabúdame ani na výročia – 25 rokov Obchodnej akadémie, stretnutie bývalých kolegov, charitatívne akcie.

Vyhlásili sme tiež výsledky tradičnej súťaže o Najlepšieho žiaka školy:

Najlepší žiaci Strednej odbornej školy:

 1. Tomáš Krnáč
 2. Andrej Trnavský
 3. Lukáš Strigáč

Najlepší žiaci Obchodnej akadémie:

 1. Mária Ďuricová, Sára Ostrolucká
 2. Dominik Gonda

Trieda s najlepším prospechom: I.OA (priemer 1,51)

 

Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov:

Stredná odborná škola:

1.ročník

1.Lukáš Strigáč

2.Simon Zauška

3.Tomáš Ambroz, Adrián Antoš, Ondrej Drugda, Jozef Mazúr, Kristián Melicher

2. ročník

1. Vladimír Marcinek, Marek Psotka, Peter Rapčan

3.ročník

1.Tomáš Krnáč

2.Andrej Trnavský

3.Jakub Mašlej

4.ročník

1.Samuel Golian

2.Marek Strečko

3.Tomáš Bystriansky, Daniel Salva, Andrej Strigáč

 

Obchodná akadémia

1.ročník

1.Dominika Oláhová

2.Terézia Pálenkášová

3.Adriana Priadková

2.ročník

1.Mária Ďuricová, Sára Ostrolucká

3.Tamara Hlivová

3.ročník

1.Veronika Luptáková

2.Alexandra Mackovová

3.Daniela Bariaková

4.ročník

1.Dominik Gonda

2.Viktória Tóthová

3.Timea Hudecová

 

Za všetkým je však mravenčia práca učiteľov, majstrov a žiakov školy. Ďakujeme všetkým za to množstvo aktivít a výsledkov, ktoré ste v tomto školskom roku dosiahli.

Želáme príjemné prežitie prázdnin, aby sme sa v septembri stretli na otvorení školského roka 2023/2024.