Školenie PLC automatov

Učitelia a majstri odbornej výchovy absolvovali päťdňové odborné školenie PLC automatov.

Obsah kurzu bol nasledovný:

 • prehľad HW (PLC a HMI) a SW od spoločnosti SIEMENS
 • prehľad o softvéri TIA portal od spoločnosti Siemens
 • riadiace systémy SIMATIC S7-1200, komponenty, montáž a ich zapojenie
 • základná diagnostika
 • zapojenie a oživenie PLC a komponentov
 • základné nástroje na diagnostiku HW porúch
 • HW konfigurácia PLC v TIA portály
 • prepojenie PC s PLC a následný Upload/ Download programu
 • zariadenia SIMATIC: Opis modulov CPU, DI, DO, AI, AO
 • programové bloky – organizačný, dátový, funkčný
 • inštrukcie programu: binárne, digitálne a iné operácie
 • premenné: typy dát, adresy, symboly a práca s nimi
 • komunikácia HMI s PLC
 • základy tvorby vizualizácie na HMI (ovládacie a vizualizačné prvky)
 • riešenie problémov pri práci s S7-1200 – odstraňovanie chýb