25. výročie Obchodnej akadémie v Detve

V septembri 1998 sa začala písať prvá kapitola histórie Obchodnej akadémie v Detve. Do školských lavíc zasadlo prvých 30 žiakov študijného odboru obchodná akadémia. Po štyroch rokoch si prevzali prvé maturitné vysvedčenia rovnako ako ďalšie stovky počas nasledujúcich 25 rokov.

Vo štvrtok 21. júna sme si toto krásne jubileum pripomenuli milými oslavami, na ktorých sa stretli všetci tí, ktorí počas tejto doby pripravovali budúcich úspešných absolventov. Sú medzi nimi majitelia úspešných firiem, precízni ekonómovia, právnici, učitelia, ale tiež informatici, záchranári či veterinári.

Práve učitelia boli tými, ktorým tento deň patril. Sme radi, že naše pozvanie prijali takmer všetci pedagógovia, ktorí pripravovali žiakov počas predchádzajúceho štvrťstoročia. Osobitné poďakovanie patri Ing. Márii Budáčovej a Ing. Petrovi Debnárovi, ktorí sa zaslúžili o vznik našej školy. Dostali ďakovné plakety, rovnako ako ostatní pedagógovia obdržali ďakovné listy. Sme radi, že sa nášho podujatia zúčastnili aj ďalší vzácni hostia – podpredsedovia BBSK Mgr. art. Roman Malatinec a Mgr. Mikuláš Pál ako aj zástupca primátora mesta Detva Mgr. Slavomír Ciglan.

Oslavy sa niesli predovšetkým v duchu spomienok a rozhovorov súčasných a bývalých zamestnancov školy. Pripomenuli sme si históriu najväčšími úspechmi i súčasnosť pozdravmi žiakov. Nechýbalo samozrejme ani rozkrájanie torty pre našu oslávenkyňu.

Ďakujeme organizátorom i hosťom za krásny deň a všetko dobré do ďalších rokov.