Výborný výsledky v Mladom digitálnom Európanovi

Druháci z Obchodnej akadémie v Detve absolvovali celoslovenskú súťaž o Európskej únii Mladý digitálny Európan. Väčšina žiakov dosiahla nadpriemerné výsledky v porovnaní so slovenským priemerom. Najviac sa darilo Sáre Ostroluckej, ktorá dosiahla 83 %. Veľmi dobre jej sekundovali Erika Uhrinová, Mária Ďuricová a Nina Hukelová.