Tretie miesto na ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene

Žiaci Strednej odbornej školy v Detve sa dňa 18.5.2023 zúčastnili Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorej 63.ročník organizovala v priestoroch Fakulty techniky, Technická univerzita vo Zvolene. Jej cieľom je zapájať študentov do vedeckej a odbornej činnosti a rozvíjať ich tvorivé schopnosti. Študenti individuálne alebo tímovo riešia konkrétne projekty z praxe a výsledky svojej práce prezentujú, navzájom si vymieňajú aktuálne skúsenosti a diskutujú o svojej problematike na fakultnej konferencii ŠVOČ. Naši žiaci Tomáš Krnáč a Lukáš Strigáč so svojou prezentáciou na tému Programovanie CNC strojov a tvorba 3D modelu v programe Solidworks obsadili tretie miesto.