Celoštátne finále súťaže v 3D modelovaní

Dňa 12.5.2023 sa žiaci Denis Černecký, Tomáš Krnáč a Andrej Trnavský z odboru mechanik nastavovač zúčastnili celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní s podporou programu SolidWorks. Súťaž, ktorú organizuje firma SchierTechnik, sa konala na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo 44 súťažiacich z celého Slovenska.

Naši žiaci opäť ukázali veľmi dobré vedomosti i praktické zručnosti.  Žiak 4.A triedy Denis Černecký sa umiestnil na peknom 5. mieste s rovnakým počtom bodov ako tretí a štvrtý súťažiaci. V takomto prípade rozhoduje čas odovzdania 3D modelu. Ďalší dvaja žiaci sa umiestnili v prvej polovici všetkých súťažiacich. Za účasť všetkým žiakom patrí poďakovanie a veríme, že sa budúcej súťaže zúčastnia znovu.