Učitelia sa vzdelávali vo finančnej gramotnosti

V utorok 9. mája v rámci aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov  nás prišli niečo nové naučiť o finančnej gramotnosti náš bývalý študent Andrej Kortiš a jeho kolegovia.

Na úvod nám prezentovali problematiku finančnej gramotnosti a vysvetlili princíp hry Finančná sloboda. Finančná sloboda ukázala, ako sa môže finančne vyvíjať každá slovenská rodina vďaka rôznym udalostiam.

Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny a to sú:

  1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
  2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí)
  3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

Tým najlepším sa podarili splniť všetky náročné ciele.