Naši žiaci majú nadštandardné počítačové zručnosti

Žiaci Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy sa zapojili do medzinárodného testovania počítačových zručností IT Fitness Test. Ide o najväčšie a najkomplexnejšie medzinárodné testovanie digitálnych zručností učiteľov a žiakov. V poradí dvanásty ročník testovania sa okrem Slovenska realizoval aj v Česku, Poľsku, Maďarsku a pilotne aj na Ukrajine.

Z našich žiakov dosiahol najlepší výsledok Simon Zauška, ktorý získal úspešnosť skvelých 84 %, čo predstavuje nadpriemernú úspešnosť znalostí a vedomostí v oblasti IT.

Všetci účastníci získali certifikát. Najlepším blahoželáme.