Víťazstvo v Študentskej vedeckej aktivite Ekonomickej fakulty UMB

Maturant z Obchodnej akadémie v Detve Dominik Gonda získal ďalší vynikajúci úspech so svojou prácou o zdieľanej ekonomike a ochrane životného prostredia.

Tentokrát sa prestavil na Študentskej vedeckej aktivite, ktorú organizovala Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rovnako, ako minulý školský rok, aj tento rok si odniesol prvú cenu! V sekcii stredoškolákov prezentoval svoj projekt pred hodnotiacou komisiou z fakulty. Komisia vyzdvihla nielen kvalitu práce, ale tiež veľmi dobrú prezentáciu. Ocenili tiež snahu mladých ľudí o udržateľný rozvoj a zapájanie staršej generácie do hospodárskeho života regiónu.