Odborné exkurzie žiakov Obchodnej akadémie

Návšteva Národného inšpektorátu práce a EF UMB v Banskej Bystrici – to bol program na 4. apríl pre druhákov, tretiakov a štvrtákov OA. V obdivoch inštitúciách sme absolvovali prednášky.  Na NIP to bola prednáška o kontrolnej činnosti inšpektorátu práce. Zaujali nás informácie o šetrení pracovných úrazov a výške pokút, ktoré udeľujú pri porušení právnych predpisov.  Na akademickej pôde EF UMB sme absolvovali prednášku z personálneho manažmentu. Počas prednášky sme sa nenechali zahanbiť a na položené otázky sme sa snažili reagovať. Traja najaktívnejší dostali nakoniec vecné odmeny.  Naša pozornosť dostala v tento deň naozaj zabrať, ale vďaka prehliadke priestorov obidvoch budov fakulty sme popracovali aj našej fyzickej kondícii.