Celoslovenské finále súťaže Enersol-SK

Žiak 4. ročníka Obchodnej akadémie Dominik Gonda reprezentoval školu i Banskobystrický kraj v celoslovenskom finále súťaže Enersol-SK. Do finále postúpil ako víťaz krajského kola so svojom prácou zameranou na tému zdieľaná ekonomika. Súťaž organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a zameriava sa na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. 

Napriek tomu, že obsah práce sa nezameriaval prioritne na úspory energie, umiestnil sa v konkurencii 16 finalistov na peknom piatom mieste. Porota ocenila prezentáciu a prejav nášho žiaka a hlavne jeho záujem a angažovanosť v tejto oblasti.  

Ďakujeme za peknú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole. Oceňujeme nielen skvelú prezentáciu, ale tiež snahu našich mladých ľudí motivovať ostatných k zodpovednému spôsobu života. Aj tieto úspechy potvrdzujú, že sme ekologická škola, ktorá myslí na svoje okolie a budúcnosť našej planéty.