1. online kolo olympiády Mladý účtovník

Dve najlepšie účastníčky školského kola olympiády Mladý účtovník vynikajúco reprezentovali Martina Kortišová a Chiara Krnáčová školu v 1. online kole celoslovenskej časti súťaže. Olympiáda organizuje firma KROS v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných. V konkurencii 147 súťažiacich sa umiestnili na 11., resp. 13. mieste a s prehľadom postúpili do druhého – finálového kola.  

Počas dvojhodinového testu riešili komplexný príklad z účtovania, evidencie dlhodobého a krátkodobého majetku, účtovnej závierky a rozdelenia výsledku hospodárenia. Študenti, ktorí postúpili do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach.