Workshop o ochrane prírody s CHKO Poľana

Dňa 28.3.2023 sa v Spojenej škole v Detve konalo pokračovanie workshopu s CHKO Poľana. Privítali sme nových členov a to ZŠ Kukučínova z Detvy. Žiaci pracovali na 3 rôznych projektoch. Hlavnými témami boli starostlivosť o prírodu, poznávanie prírody a umenie. Všetci sa rozdelili do 3 tímov a každý tím pracoval na tvorbe programu pre mladých. Vďaka týmto programom chcú naučiť mládež, že sa všetko netočí len okolo mobilu. Podstatou je ukázať mladým dôležitosť a krásu prírody.