Ocenený pedagóg z našej školy

V utorok 4. apríla sa v Synagóge v Lučenci konalo slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja. BBSK každoročne vyberá najlepších pedagógov v kraji, aby vyzdvihlo ich prácu v školstve. Každý rok je medzi ocenenými pedagógmi aj zamestnanec našej školy. Tento rok si ocenenie odniesla majsterka odbornej výchovy Mária Šuleková.  

Mária Šuleková prišla pracovať ako majsterka odbornej výchovy do školy v roku 1981 ako absolventka SŠPP v Detve. Za 42 odpracovaných rokov v Spojenej škole v Detve pripravila množstvo odborníkov – strojárov v profesiách frézar, obrábač kovov a mechanik nastavovač, ktorí si našli uplatnenie v strojárskych firmách na Slovensku, ale i v zahraničí.  

Pripravovala žiakov na rôzne súťaže, viacerí reprezentovali nielen školu, ale tiež Banskobystrický kraj v celoslovenskom finále ZENIT. Zapájala sa do projektov školy, a to formou prípravy inovovaných učebných materiálov či sprevádzaním žiakov na zahraničné stáže. 

Blahoželáme a ďakujeme za prípravu stoviek kvalifikovaných strojárov!