Interaktívna environmentálna prednáška EKO 45‘

V pondelok 27. marca sa vybraní žiaci Strednej odbornej školy zúčastnili zaujímavého podujatia v športovej hale.  

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu pripravilo pre stredné školy na Slovensku interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci sa v rámci projektu EKO 45‘ dozvedeli o aktuálnej situácii, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja v oblasti životného prostredia.
Svet športu si stále viac uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu nepriaznivej situácie, ktorej čelí. Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV).