Deň učiteľov – 28. marec

“ Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní samoštúdia…“ J.A. Komenský

Láskavý pohľad, nekonečno trpezlivosti a srdce každý deň na dlani…

Milé p. učiteľky, p. učitelia, možno si v tejto hektickej dobe vo všedný deň neuvedomíte, akým vzorom ste pre svojich študentov.

Učiteľka – učiteľ odjakživa boli osobnosťou v dedine, spolu s richtárom a kňazom. Boli vždy upravení, pripravení odpovedať na každú zvedavú otázku, túžiaci zapáliť v deťoch čo najväčší záujem o učivo. Ste vzor múdrosti, inteligencie, ale aj ľudskosti, láskavosti a čestnosti. Učiteľ môže vykonávať plnohodnotne svoje povolanie iba vtedy, ak svoje povolanie považuje za poslanie.

Iba vtedy s láskou a trpezlivo pripravuje svojich študentov na svoje budúce povolanie. A kdesi v pozadí, hlboko v pamäti, si navždy uchováva spomienku na toho svojho – láskavého učiteľa, láskavú učiteľku.

Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má, pretvárať detskú dušu, otvárať jej brány poznania dokorán.

V tieto dni preto Vám všetkým chceme úctu vzdať, za Vašu obetavosť, za lásku i drahocenný čas, ktorý študentom počas celého roka venujete a na cestu životom ich obetavo pripravujete. Želám Vám ešte veľa dní naplnených šťastím a zdravím, prežiarených slnečnými lúčmi a osviežujúcim vánkom, prepletených pocitom spokojnosti a vďakou študentov, ktorých svojim úsilím modelujete v múdrych a dobrých ľudí…

Ing. Ján Melich, riaditeľ školy