Olympiáda podnikový hospodár

Žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve sa zapojili do 4. ročníka Olympiády podnikový hospodár. Súťaž organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej najúspešnejší účastníci môžu byť prijatý na vysokú školu bez prijímacích skúšok.

Olympiáda podnikový hospodár je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí si chcú otestovať svoje znalosti z ekonomiky a riadenia podnikov. V školskom a celoslovenskom kole si môžu stredoškoláci testovou formou overiť svoje znalosti z ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.