Návšteva výstavy Život v pralese

Dňa 24. 03. 2023 navštívili žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Detve Podpolianske múzeum. Dozvedeli sa, že kedysi dávno to bol obecný úrad. Navštívili expozície ako Valaská kultúra na Podpoľaní, výstava v kontexte Vígľašského panstva, Z Detvy na more a Slovenské ľudové hudobné nástroje. Múzeum chce priblížiť verejnosti zvyky, tradície a bohaté kultúrne dedičstvo Podpoľania.

Hlavným cieľom exkurzie bola výstava súťažných prác výtvarnej výzvy ŽIVOT V PRALESE, ktorú pripravila Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana.

Súčasťou výstavy výtvarných prác je tiež panelová prezentácia národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales, ktorá priblíži život v pralese po odbornej stránke a predstaví jeho mimoriadne prírodné hodnoty. Práve Dobročský prales, jeden z najstarších pralesov Slovenska nesúci prestížny titul Európsky diplom, bol deťom živou inšpiráciou pre ich umeleckú tvorbu.

Expozícia je doplnená aj pôsobivými fotografiami lesných zvierat z portfólia lesníka a fotografa z úpätia Poľany Ing. Jána Slováka.