1. online kolo olympiády Mladý účtovník

Dve najlepšie účastníčky školského kola olympiády Mladý účtovník reprezentovali Martina Kortišová a Chiara Krnáčová školu v 1. online kole celoslovenskej časti súťaže. Olympiáda organizuje firma KROS v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných.

Počas dvojhodinového testu riešili komplexný príklad z účtovania, evidencie dlhodobého a krátkodobého majetku, účtovnej závierky a rozdelenia výsledku hospodárenia. Najlepší postupujú do 2. online finálového kola. Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach.