Beseda so zástupcami policajného zboru

Zrealizovali sme prednášky v rámci prevencie kriminality na tému „legálne a nelegálne drogy“ vo vzťahu s trestnoprávnou zodpovednosťou za trestné činy súvisiace s „drogovou trestnou činnosťou“. Prednášok sa zúčastnili za Policajný zbor Slovenskej republiky – npor. Mgr. Milota Kaplanová – referent špecialista skupiny prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene a kpt. Mgr. Martin Hakel  – zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Detve.