Stretnutie s prezidentkou a holandským kráľovským párom

Žiačka Obchodnej akadémie v Detve Mária Ďuricová sa 8. marca zúčastnila diskusie s prezidentkou SR, holandským kráľovským párom a Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou. Na MDŽ sa venovali v slovenskej národnej galérii téme rodová rovnosť. Jazykom diskusie bola slovenčina / angličtina a k dispozícii boli aj staničky so simultánnym tlmočením.