Víťazstvo v krajskom kole súťaže Enersol-SK

Žiaci Obchodnej akadémie sa premiérovo zapojili do súťaže Enersol-SK. Súťaž organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a zameriava sa na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

Zapojili sme sa s dvoma prácami v hlavnej kategórii. Naše práce sa zamerali na prezentáciu znižovania odpadu, resp. predchádzanie jeho tvorbe. Zúčastnili sme sa krajského kola v Spojenej škole v Banskej Bystrici – Kremničke a hneď pri premiére sme dosiahli skvelý výsledok. Práca Dominika Gondu na tému zdieľaná ekonomika sa umiestnila na prvom mieste a postúpila do celoštátneho finále, ktoré sa bude konať začiatkom apríla v Senici. Druháčky Mária Ďuricová a Sára Ostrolucká skončili so svojou témou upcyklácie na treťom mieste.

Ďakujeme za peknú reprezentáciu a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole. Oceňujeme nielen skvelú prezentáciu, ale tiež snahu našich mladých ľudí motivovať ostatných k zodpovednému spôsobu života. Aj tieto úspechy potvrdzujú, že sme ekologická škola, ktorá myslí na svoje okolie a budúcnosť našej planéty.