Návšteva Okresného súdu

Štvrtáci obchodniari absolvovali na Okresnom súde vo Zvolene tri súdne konania. Predmetom prvého pojednávania bola krádež – nelegálny odber elektrickej energie. Obžalovaná bola eskortovaná z Martinskej väznice a žiadala o preklasifikovanie trestu.  Druhé pojednávanie bolo zamerané na neplatenie výživného – otec dlžil svojim dvom deťom na výživnom viac ako 4000 Eur. Predmetom tretieho pojednávania bol trestný čin výtržníctva – zamestnankyňa poisťovne obvinila svoju kolegyňu z ublíženia na zdraví.  Všetky súdne konania boli veľmi zaujímavé, miestami sme ani nedýchali. Pre nás bolo veľkým prínosom aj to, že nám pred pojednávaniami venovala svoj čas sudkyňa. Vysvetlila nám právnické pojmy, trestné činy, tresty a priebeh procesu. Sledovanie procesov prostredníctvom správ alebo rôznych relácií nám ani zďaleka neprinesie taký zážitok, aký sme mali vďaka osobnej návšteve súdu.