Úspechy v krajských kolách olympiád

Aj v tomto školskom roku si naše študentky zmerali sily s tými najlepšími v Krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda sa konala dňa 10.2.2023 vo Zvolene a zúčastnili sa jej študentky Sára Ostrolucká z 2.OA (kategória B) a Veronika Ľuptáková z 3.OA (kategória A).

Olympiáda pozostávala z testu, ktorý bol zameraný na všeobecné poznatky zo slovenského jazyka a literatúry. Následne žiaci pokračovali druhou časťou, ktorou bola transformácia/tvorba textu a následne prácu ukončili rečníckym prejavom.

Aj napriek tomu, že sa obe študentky vyjadrili, že olympiáda bola pomerne náročná, podarilo sa im obsadiť celkom pekné miesta. Veronika Ľuptáková obsadila 11. miesto a zdolala aj silnú konkurenciu z gymnázií. Sárka reprezentovala nielen školu, ale tiež celý okres a zbierala cenné skúsenosti do ďalších rokov.

V krajskom kole vedomostných súťaží sme mali aj ďalších zástupcov. Kristián Marko nás reprezentoval na olympiáda v anglickom jazyku, kde vo svojej kategórii obsadil 8. miesto.

Na olympiáde ľudských práv sa zúčastnil Dominik Gonda. V súťaži, ktorá zahŕňala test a obhajobu témy, sa umiestnil na 9. mieste. Do celoštátneho kola postupovalo 8 najlepších súťažiacich.

Všetkým študentom blahoželáme a veríme, že aj budúci rok nás budú reprezentovať v súťažiach na takej vysokej úrovni.