Zmudri.sk – postojový dotazník

V školskom roku 2022/2023 sa študenti obchodnej akadémie zapojili do výskumu, ktorý robil portál zmudri.sk. V rámci výskumu portál vytvoril postojový dotazník, v ktorom sledoval oblasť kritického myslenia a digitálnej bezpečnosti žiakov na internete. Výskum pozostával z dvoch dotazníkov – vstupného, ktorý vypĺňali študenti v októbri 2022 a výstupného, ktorý vypĺňali  v januári 2023.

 

 

Na základe dotazníkov sme zistili, že naši žiaci sú v kritickom myslení na tom podobne ako celoslovenský priemer. Pri získavaní informácií preferujú najmä google, wikipediu či sociálne siete. Na druhej strane sú si však vedomí toho, že niektoré informácie na internete nie sú pravdivé.

 

Zapojením sa do tohto výskumu sme boli zaradení do súťaže o spoločenskú hru a účasť učiteľa na online workshope kritického myslenia. Šťastie sa na nás usmialo a Mgr. M. Dutkievičová vyhrala účasť na tomto online workshope. Workshop bude prebiehať počas piatich dní a bude sa na ňom pracovať na témach:

 

·čo je kritické myslenie a prečo je dôležité

 

·čo sú kognitívne skreslenia

 

·ako čeliť hoaxom online

 

·ako dizajnom hodiny rozvíjať kritické myslenie u žiakov (5E, obrátená hodina)

 

·ako si na hodine nastaviť pravidlá pre dobrú diskusiu

 

·ako sa pýtať

 

·ako komunikovať, aby sme predchádzali konfliktu v diskusiách (nielen v škole)

 

Každý z workshopov bude orientovaný prakticky, zážitkovo, nie čistým frontálnym výkladom, ale tak, aby to bolo zaujímavé a prínosné. Verím, že absolvovanie tohto workshopu bude prínosné a informácie, ktoré sa na ňom dozviem, budem môcť aplikovať do praxe.

 

Mgr. M. Dutkievičová