Súťaž v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Dňa 8. februára 2023 sme sa zúčastnili so žiačkou 4. ročníka obchodnej akadémie súťaže žiakov stredných škôl v SIP, ktorá sa konala na OA v Rimavskej Sobote. Zo školských kôl mohli postúpiť do krajského kola len žiaci, ktorý splnili limity podľa platného súťažného poriadku, ktorý si viete nájsť na stránke ŠIOV.

Timea Hudecová súťažila v disciplíne: Písanie na počítači

V konkurencii súťažiacich z Banskobystrického kraja sa umiestnila na peknom 6. mieste s výkonom

261 čistých úderov za minútu, počet chýb 3, každá chyba bola penalizovaná 50 trestnými bodmi. Hrubých úderov za 10 minút mala 2764 úderov.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.