Maratón písania listov

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do najväčšieho ľudskoprávneho podujatia na svete – Maratón písania listov. Túto udalosť už viac ako 20 rokov usporadúva organizácia Amnesty International. Tradične sa usporadúva v období Medzinárodného dňa ľudských práv a je zameraná na písanie listov solidarity a podpisovanie petícií nespravodlivo väzneným, utláčaným a prenasledovaným ľuďom.

V minulom školskom roku sme sa do tejto akcie zapojili po prvýkrát, ale aj v tomto školskom roku mohli študenti napísať list solidarity adresovaný úradom alebo priamo väznenému. Na stránke Amnesty International bolo zverejnených sedem prípadových kariet, prostredníctvom ktorých sa študenti mohli oboznámiť s jednotlivými prípadmi a následne si vybrať, koho svojím listom podporia.

Keďže sa stalo tradíciou, že naši prváci absolvujú niekoľko besied s členkami Amnesty International, oboznámili sa s prípadmi priamo na prednáške. Následne sa žiačky Viktória Sekerešová, Adriana Priadková, Dominika Oláhová a Terézia Palenkášová rozhodli napísať listy solidarity, ktoré adresovali priamo príslušným úradom, ktoré odsúdili týchto sedem ľudí.

Medzi odsúdenými sa nachádza aj Alexandra Skočilenko, ktorá bola odsúdená za nesúhlas s ruskou agresiou. Triedu 1.OA navštevuje aj ukrajinská študentka Kseniia Brazhynska, ktorá sa rozhodla napísať list práve Alexandre. Keďže Kseniia ešte aktívne neovláda slovenský jazyk, pri písaní jej pomohli spolužiaci.

Okrem prvákov sa do písania listov solidarity zapojili aj dve študentky 2.OA triedy – Sára Ostrolucká a Tamara Hlivová, ktoré listy písali aj minulý rok. Aj v tomto roku sa rozhodli podporiť dobrú vec a napísali niekoľko listov, ktoré, veríme, pomôžu nespravodlivo odsúdeným získať spravodlivosť.

Sme veľmi radi, že naši študenti majú záujem o ľudskoprávne otázky, nie sú im ľahostajné osudy ľudí a sú ochotní bojovať za dobrú vec a vyjadriť svoj názor. Veríme, že aj naďalej budú v týchto oblastiach aktívni a budú sa zapájať do podobných aktivít.

 

Mgr. M. Dutkievičová