Krajské kolo ekonomickej olympiády

Žiak štvrtého ročníka štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v Detve Dominik Gonda reprezentoval školu v krajskom kole ekonomickej olympiády.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV), Českej národnej banky a INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Všetci súťažiaci riešili problémovú úlohu a následne vedomostný test, ktorý pozostával z otázok z oblasti všeobecnej ekonómie, dejín ekonomických teórií, makroekonómie či všeobecného rozhľadu.