Finančná olympiáda

Žiaci štvrtého ročníka sa zapojili do 1. kola celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda.

Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Vďaka finančnej olympiáde si môžu stredoškoláci otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

V prvom otvorenom kole súťaže absolvovali žiaci online test, zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

Prvých 500 najlepších účastníkov súťaže postúpi do druhého kola.