Spojená škola v Detve stále medzi 3 najlepšími školami v kraji!

Naša škola už viac ako 10 rokov dokazuje svoju kvalitu a udržiava si pozíciu medzi troma najlepšími strednými odbornými školami v Banskobystrickom kraji. V najnovšom rebríčku hodnotenia kvality škôl inštitútu INEKO nám patrí tretie miesto s hodnotením 7,2, o predstavuje hodnotenie „škola s výbornými výsledkami žiakov“. V kraji sú len tri odborné školy s takýmito výsledkami. Zároveň sme najlepšou strednou školou v okrese s výrazným náskokom pred ďalšou strednou školou s hodnotením 4,7. V celoslovenskom poradí stredných odborných škôl sme mali 26. najlepšie hodnotenie spomedzi 339 hodnotených škôl.

Toto hodnotenie je výsledkom kvalitnej práce zamestnancov i žiakov ako aj modernému vybaveniu a výbornej spolupráce s regionálnymi zamestnávateľmi. Najlepšie hodnotenie – 9 bodov z desiatich – sme dosiahli v mimoriadnych výsledkoch žiakov. Body boli udelené za skvelé výsledky našich žiakov v celoslovenských súťažiach a za medzinárodné projekty, do ktorých je škola zapojená v rámci programu Erasmus+. Výborné hodnotenie – 8,9 – sme získali tiež za pridanú hodnotu, ktorá dokazuje permanentné zlepšovanie úrovne. Hodnotenie 7,5 za uplatnenie absolventov dokazuje, že pripravujeme žiakov pre regionálnych zamestnávateľov a nie úrad práce. Stredná odborná škola ako organizačná zložka školy získala v tomto kritériu dokonca plných 10 bodov.

Toto hodnotenie znamená pre nás nielen pochvalu za doterajšiu snahu, ale tiež výzvu do ďalšej práce. V roku 2023 to chceme dokázať hlavne realizáciou dvoch investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov EUR, vďaka ktorým ešte viac zmodernizujeme vybavenie školy a priblížime ho potrebám našich zamestnávateľov.