Školské kolo v súťaži SIP

Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži SIP – spracovanie informácií na počítači všetkými desiatimi prstami v učebni ADK. 

Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka obchodnej akadémie na základe výsledkov z triednych kôl, ktoré prebiehali v mesiaci november. 

  1. OA reprezentovali Tamarka Hlivová a Silvia Ďuricová
  2. OA reprezentovali Saška Mackovová, Majka Kuviková a Vika Malčeková
  3. OA reprezentovala Timka Hudecová
  4. miesto obsadila Timea Hudecová
  5. miesto obsadila Mária Kuviková
  6. miesto obsadila Alexandra Mackovová

Srdečne blahoželáme, Timea Hudecová nás bude reprezentovať na krajskej súťaži SIP, ktorá sa bude konať 8. februára 2023 na Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote, držíme jej palce.