Školské kolo v súťaži SIP

Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v súťaži SIP – spracovanie informácií na počítači všetkými desiatimi prstami v učebni ADK.

Súťažili žiaci 2. – 4. ročníka obchodnej akadémie na základe výsledkov z triednych kôl, ktoré prebiehali v mesiaci november.

2. OA reprezentovali Tamarka Hlivová a Silvia Ďuricová

3. OA reprezentovali Saška Mackovová, Majka Kuviková a Vika Malčeková

4. OA reprezentovala Timka Hudecová