Školské kolo Olympiády kritického myslenia

Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili školského kola Olympiády kritického myslenia.

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre žiakov stredných škôl. Olympiáda reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí.

Cieľom olympiády je posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám a rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí. Má naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií a vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach.