Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 18 novembra 2022. sa konalo školské kolo 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Celkovo súťažili 3 žiaci 1 a 2  ročníka Obchodnej akadémie, ktorí si navzájom zmerali sily v písomnom aj ústnom používaní nemčiny. Žiaci súťažili navzájom v kategórii 2A.

Na 1. mieste sa umiestnila Mária Ďuricová (2.OA),

na 2. mieste sa umiestnila Sára Ostrolúcka (2.OA),

na 3.  mieste sa umiestnila Terézia Pálenkášová (1.OA).

Víťaz postupuje do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazom aj zúčastneným blahoželáme a želáme veľa chuti do učenia sa nemeckého jazyka.