Víťazstvo v krajskom kole ZENITu

Skvelý výsledok dosiahli naši strojári na krajskom kole súťaže zručnosti Zenit v strojárstve, ktorý sa konal na pôde Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne.

Súťaž organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v tomto školskom roku organizovalo už 23. ročník. V krajskom kole, ktoré sa konalo v Brezne nás reprezentovali dvaja žiaci. Žiaci museli preukázať teoretické vedomosti vo vedomostnom teste ako aj praktické zručnosti pri riešení konkrétnej úlohy.

V ručnom spracovaní kovov  žiak prvého ročníka Lukáš Strigáč obsadil 1.miesto. Tretiak Tomáš Krnáč získal v strojovom obrábaní (sústruh + frézovačka) 2.miesto. Obaja žiaci študujú odbor mechanik nastavovač. Lukáš Strigáč postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Bratislave. 

Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu. Blahoželanie patrí žiakom aj majsterkám pani Šulekovej a Porubskej, ktoré žiakov pripravovali.

qrf
qrf
qrf